هيدروسيكلون آزمايشگاهي

هيدروسيكلون آزمايشگاهي

توضیحات

هيدروسيكلون آزمايشگاهي
الف) مجموعه دستگاه اصلي (Test Rig C700)
– الكتروموتور: سه فاز، 2 اسب، اروپايي پمپ: سانتريفوژ
حوضچه:   40 ليتري شيرهاي كنترل دبي، فشار وby pass
فشارسنج: psi  30- 0
كليد راه‏انداز شامل كنتاكتور خارجي، استپ و استارت كاملا عايق رطوبت می‌باشد.
دستگاه شامل بدنه، سيستم نگهدارنده و لوله‏هاي ارتباط مي‏باشد.
دستگاه پرتابل بوده (سوار روي چرخ) و براحتي جابجا مي‏شود.
دستگاه با هيدروسيكلونهاي پيشنهادي استاندارد بوده و با دستگاه موزلي C700 مطابقت دارد.
كاربرد: طبقه‏بندي و جدايش مواد دانه‏ريز به روش تر

 

ب) هيدروسيكلون به قطر 1 اينچ
بخش سرريز Vortex)) به قطر 5/5 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان:یک قطعه
بخش سرريز Vortex)) به قطر 7 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان:یک‌قطعه
بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد خروجي 2/3 ميليمتر و طول 40 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان                                               يك قطعه
بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد خروجي 5/4 ميليمتر و طول 40 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان                                            يك قطعه
بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد خروجي 5/4 ميليمتر و طول 40 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان                                           يك قطعه
بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد خروجي 4/9 ميليمتر و طول 40 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان                                               يك قطعه
بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد خروجي 5/1 ميليمتر و طول 91 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان                                            يك قطعه
بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد خروجي 2/2 ميليمتر و طول 91 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان                                            يك قطعه
بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد خروجي 2/3 ميليمتر و طول 91 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان                                            يك قطعه
مخروط بدنه از جنس پلي‌اورتان به قطر يك اينچ                                                                                             يك قطعه
بست مخصوص جهت اتصال ورتكس، بدنه و بخش ته‌ريز از جنس استنلس استيل                                                      يك سري
حد جدايش مواد: 3 تا 6 ميكرون با دبي 2/0 تا 2/1 متر مكعب در ساعت

 

ج) هيدروسيكلون به قطر 2  اينچ
– بخش سرريز Vortex)) به قطر خروجي 14 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان                                            یک قطعه
– بخش سرريز Vortex)) به قطر خروجي 11 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان                                            یک قطعه
– بخش سرريز Vortex)) به قطر خروجي 8 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان                                              یک قطعه
– بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد قطر خروجي 2/3 ميليمتر و طول 40 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان              یک قطعه
– بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد قطر خروجي 5/4 ميليمتر و طول 40 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان              یک قطعه
– بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد قطر خروجي 4/6 ميليمتر و طول 40 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان              یک قطعه
– بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد قطر خروجي 4/9 ميليمتر و طول 40 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان              یک قطعه
– بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد قطر خروجي 5/1 ميليمتر و طول 91 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان              یک قطعه
– بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد قطر خروجي 2/2 ميليمتر و طول 91 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان              یک قطعه
– بخش ته‌ريز Spigot)) به ابعاد قطر خروجي 2/3 ميليمتر و طول 91 ميليمتر از جنس پلي‌اورتان               یک قطعه
– مخروط بدنه از جنس پلي اورتان به قطر دو اينچ                                                                          یک قطعه
– بست مخصوص و بازشو جهت محكم نمودن ورتكس به بدنه از جنس استنلس استيل                                یک سری
– حد جدايش مواد:                        5 تا 10 ميكرون با ظرفيت 8/3 متر مكعب در ساعت