نمونه گیر پالپ صفحه ای دوار

نمونه گیر پالپ صفحه ای دوار

توضیحات

نمونه گیر پالپ صفحه ای دوار

مشخصات فنی:

PUپوشش(لاینر)جام وبدنه:

جنس محور:فولاد آلیاژی

ST37جنس جام: فولاد

ST37جنس سینی :فولاد

ST37جنس یدنه:فولاد

سیستم کنترل دور:تنظیم الکترونیکی

پوشش رنگ :الکترواستاتیک

متعلقات دستگاه:فریم. شوت خروج و جمع آوریمواد. تابلو برق جهت راه اندازی محلی  .سیستم قطع اضطراری