نمونه گیر پالپ بازویی دوار

نمونه گیر پالپ بازویی دوار

توضیحات

مشخصات فنی:

طول بازو:متغیر

جنس محور:لوله ضدسایش و بدون درز

PUپوشش(لاینر)جام وبدنه:

جنس محور:فولاد آلیاژی

ST37جنس جام: فولاد

ST37جنس سینی :فولاد

ST37جنس یدنه:فولاد

سیستم کنترل دور:تنظیم الکترونیکی

پوشش رنگ :الکترواستاتیک

متعلقات دستگاه:فریم. شوت خروج و جمع آوریمواد. تابلو برق جهت راه اندازی محلی  .سیستم قطع اضطراری