نمونه گیرخطی خشک

نمونه گیرخطی خشک

توضیحات

محل قابل نصب:ریزش نوارنقاله

طول مسیرحرکت: متناسب باعرض نوار

زمان نمونه گیر: قابل تنظیم با تایمر

جنس ناو:فولاد ضد سایش

ST37Tجنس بدنه:

سیستم کنترل سرعت حرکت ناو :تنظیم الکترونیکی

پوشش رنگ دستگاه:الکترواستاتیک

متعلقات دستگاه:

متناسب  با ابعاد نوار نقالهوموقعیت ئصب  شامل فریم. شوت خروج وجمع آوریمواد.تابلو برق جهت راه اندازی محلی. سیستم قطع اضطراری