سنگ شکن فکی (JAW CRUSHER)

سنگ شکن فکی (JAW CRUSHER)

سنگ شکن فکی (JAW CRUSHER)
سنگ شکن فکی از نوع سنگ شکن های اولیه میباشد که در معادن مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. اندازه سنگشکنهای فکی به وسیله دهانه ورودی بار (Feed opening)، در بالای دستگاه تعیین میشود و از طریق تحت فشار قراردادن، ابعاد مواد راکاهش میدهد.
این نوع از سنگ شکن ها از یک فک ثابت و یک فک متحرک تشکیل شده است. شانه ثابت فک بر روی یک سطح ثابت قرار گرفته، در حالی که شانه متحرک تحت نیرویی که توگل (toggle) به آن وارد میکند به سنگها ضربه وارد می نماید.
فاصله بین دو فک در قسمت فوقانی رادهانه و فاصله بین دو فک در قسمت تحتانی دستگاه را گلوگاه می نامند.
سنگ شکن های فکی آزمایشگاهی تولید شرکت دانش فراوران تجهیز آراسته به 3 مدل تقسیم میشود:

1. سنگ شکن فکی9*10 (10*JC 9)
2. سنگ شکن فکی25*12 (12*JC 12)
3. سنگ شکن فکی18*30 (JC 18*30)

توضیحات