ریفل تقسیم کننده نمونه 1اینچی

ریفل تقسیم کننده نمونه 1اینچی

ریفل تقسیم نمونه 1 اینچی
RIFFLE-sampler-dividers- تقسیم کردن نمونه تا 1 اینچ با عبور از شیار ها

توضیحات

ریفل تقسیم کننده نمونه 1 اینچی
تقسیم کننده نمونه آزمایشگاهی

کاربرد:تقسیم نمونه آزمایشگاهی(معدنی،خاک ،بذروگرانول های شیمیایی)

تعداد شیار:16 عدد

پهنای شیار: 1 اینچ

ظرف جمع آوری نمونه :4 عدد (از جنس st37/stainless steel)

ظرفیت:500گرم تا 50 کیلوگرم