ریفل

ریفل

ریفل (Riffle)
اگر چه آماده سازی نمونه، کاری طولانی و خسته کننده است اما نمونه گیری دقیق و تهیه یک نمونه معرف، دستیابی به نتایج قابل تکرار و یکنواخت را در مراحل بعدی کار تضمین میکند. بررسیهای آزمایشگاهی منعکس کننده رفتار کانسنگ نسبت به تکنیکهای مختلف فراوری،افزودنیها و متغیرهای اجرایی فرایند هستند. از این نتایج برای طراحی کارخانه های فراوری در مقیاس صنعتی استفاده میشود. با توجه به مطالب یاد شده، نمونهای که در آزمایشگاه تهیه میشود باید نمایانگر یا نماینده توده معدنی در جمیع خواص فیزیکی یا شیمیایی وکانی شناختی باشد.
نمونه حاصل از معدن معمولا ً قطعات کوچک و درشتی دارد. به خاطر اختلافات طبیعی در ترکیب کانی شناختی، سختی، خواص شکست و خردشوندگی تفاوت هایی در ترکیب شیمیایی و کانی شناختی بخش های مختلف دانه بندی قابل انتظار است. علاوه بر این، قطعات درشت کانسنگ برای عملیات پرعیارسازی نیز مناسب نیست و لذا باید نمونه کلی را برای مخلوط شدن بهتر مواد و نمونه گیری مناسب به ابعاد کوچکتر درآورد.
پس از کاهش ابعاد مواد بایست با استفاده از روش های مناسب نمونه گیری نمونه مورد نیاز را از نمونه کلی تهیه کرد. روش های مختلف نمونه گیری وجود دارد که یکی از این مدل ها استفاده از ریفل است. این وسیله از یک ظرف با جنس فولاد (ST37) یا فولاد ضدزنگ(استنلس استیل)تشکیل شده است که در دو طرف تعدادی مجرای مشابه دارد. خروجی این مجراها به صورت یکی در میان در هر طرف قرار گرفته اند.
مواد از بالا به داخل محفظه به شکلVریخته میشود. در هر نوبت، مواد تقریبا ً نصف شده و در ظرف هایی که در زیر محفظه و در دو طرف قرار گرفته اند جمع آوری میشوند. در هر نوبت استفاده از این وسیله، مواد به نصف نمونه قبلی تقلیل مییابد تا اینکه نمونه با اندازه مورد نظر بدست آید.

توضیحات