آسیا دیسکی پنوماتیکی (Disc Pulveriser)

آسیا دیسکی پنوماتیکی (Disc Pulveriser)

با توجه به اینکه جهت آنالیز شیمیایی و تست های فراوری با روش های نوین در مقیاس آزمایشگاهی، فقط به چند گرم نمونه پودرشده و همگن نیاز است. پودرکردن این مقدار کم از نمونه با انواع دیگر آسیاها به دلیل زمانبر و هزینه بربودن اصلا به صرفه نخواهد بود. در نتیجه نیاز به دستگاهی خواهیم داشت که این مقدار کم از نمونه را در سریع ترین حالت و با صرفه بیشتر پودر و همگن کند.

دستگاه آسیا دیسکی (پودرکن دیسکی)، یکی از انواع آسیاهای آزمایشگاهی جهت پودر کردن مواد سخت و نیمه سخت در حالت خشک است.

مکانیزم پودر کردن در این آسیا به صورت ضربه ای-سایشی می باشد. بدین صورت که نمونه در اثر برخورد و سایش بین بدنه هاون و رینگ و قرص داخل هاون در زمان کم پودر شده و d80مش 150 را می دهد.
از مزایای این نوع آسیا می توان به سهولت انجام کار، سرعت عمل بالا، آلودگی صوتی کم و همگن سازی مناسب نمونه اشاره کرد.
آسیاهای دیسکی تولید شرکت دانش فراوران تجهیز آراسته به 5 مدل تقسیم می شود:

1) پودرکن دیسکی پنوماتیکی تک هاونه (PU1)
2) پودرکن دیسکی پنوماتیکی دو هاونه (PU2)
3) پودرکن دیسکی پنوماتیکی سه هاونه (PU3)
4) پودرکن دیسکی پنوماتیکی چهار هاونه (PU4)
5) پودرکن دیسکی پنوماتیکی شش هاونه (PU6)
در جدول زیر مشخصات فنی مدل های مختلف آسیای دیسکی بیان می گردد:

توضیحات