کارخانه فلوتاسیون 100 تنی(سرب و روی ومس) گروه زرمش

کارخانه فلوتاسیون 100 تنی(سرب و روی ومس) گروه زرمش

نوع قرارداد:EPC

کارفرما: گروه زرمش

شامل:مطالعات آزمایشگاهی.طراحی فلوشیت .طرحPFDکارخانه . توسط شرکت دانش فرآوران پژوه اراگستر

طراحی ومهندسی واجرای کارخانه توسط شرکت مهندسی دانش فرآوران

ساخت تجهیزات فلوتاسیون توسط شرکت دانش فرآوران تجهیز

 

پشتیبانی دانش فرآوران تجهیز
Send via WhatsApp
AllEscort