کارخانه فلوتاسیون 100 تنی(سرب و روی ومس) گروه زرمش

کارخانه فلوتاسیون 100 تنی(سرب و روی ومس) گروه زرمش

نوع قرارداد:EPC

کارفرما: گروه زرمش

شامل:مطالعات آزمایشگاهی.طراحی فلوشیت .طرحPFDکارخانه . توسط شرکت دانش فرآوران پژوه اراگستر

طراحی ومهندسی واجرای کارخانه توسط شرکت مهندسی دانش فرآوران

ساخت تجهیزات فلوتاسیون توسط شرکت دانش فرآوران تجهیز