احداث کارخانه فلوتاسیون 30 تن در ساعت فلورین آمانیا ماینینگ افغانستان

احداث کارخانه فلوتاسیون 30 تن در ساعت فلورین آمانیا ماینینگ افغانستان

نوع قرارداد:EPC

کارفرما: شرکت آمانیا ماینینگ

شامل:مطالعات آزمایشگاهی.تست پایلوت.طراحی فلوشیت .طرحPFDکارخانه.Mass balance-Water balance. تهیه لیست تجهیزات .تست های ته نشینی و……….. توسط شرکت دانش فرآوران پژوه اراگستر

طراحی ومهندسی واجرای کارخانه توسط شرکت مهندسی دانش فرآوران

ساخت تجهیزات فلوتاسیون توسط شرکت دانش فرآوران تجهیز