طرح PFS واحد فلوتاسيون فلورین شمال

طرح PFS واحد فلوتاسيون فلورین شمال

پیمانکاران:

شرکت مهندسی دانش فراوران

شرکت دانش فراوران پژوه آرا گستر

تابستان 1395

 

 عنوان                                                                                                 

مقدمه

بخش اول: کلیات

  • فلوئور و فلورين
  • مشخصات وصنایع مصرف کننده فلورین

1-2-1.  مشخصات فلورین                                                                                                                              

1-2-2.  صنایع مصرف کننده فلورین                                                                                                           

1-2-2-1.  فلورین گرید اسیدی(تولید HF)                                                                                           

1-2-2-2. صنايع شيشه سازي و سراميك                                                                                                  

1-2-2-3.كاربرد در صنايع فولاد و متالوژي                                                                                          

1-2-2-4. صنايع شيميائي                                                                                                                          

1-2-2-5. صنايع الکترونيک                                                                                                                      

1-2-2-6. صنايع هسته ای                                                                                                                           

1-2-2-7. فلوئوريداسيون آب مشروب                                                                                                    

1-2-3. اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز                                                                                     

1-2-4. میزان مصرف فلورین در صنایع                                                                                                    

  • بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید و مصرف داخلی و جهانی محصول

 1-3-1. کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول                                                             

1-3-2. آمار تولید ایران و جهان در گریدهای مختلف فلورین طی سالهای 2006-2002           

1-3-3. برخی از مصارف فلورین در ایران                                                                                               

1-3-4. معرفی برخی از معادن فلورین ایران ومیزان ذخیره آنها وعیار آنها                                  

  • روش ها ی فرآوری فلورین           
  • خوراک و محصولات کارخانه

 

بخش دوم: بررسی­های اقتصادی طرح

2-1. مطالعات اقتصادی طرح

2-2. محاسبات اقتصادی طرح و نرخ بازگشت سرمایه                                                                               

2-2-1. محاسبه میزان هزینه­ها                                                                                                                     

      2-2-1-1. مواد اولیه مورد نياز جهت توليد براساس ظرفيت مورد نیاز                                              

2-2-1-2. ليست شاغلین و مقدار حقوق ماهانه و سالانه                                                                        

2-2-1-3. نوع و مقدار انرژي و هزينه­های مربوط به آن                                                                    

2-2-1-4. ماشين آلات و تجهيزات مورد نیازخط توليد                                                                        

2-2-1-5.وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه                                                                             

2-2-1-6. برآورد هزینه­های قبل از بهره­برداری                                                                                 

2-2-2. محاسبه اجزا و میزان سرمایه گذاری ثابت                                                                                 

2-2-3. محاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردش                                                                                  

2-2-4. محاسبه هزینه­های استهلاک، تعمیر و نگهداری                                                                          

2-2-4-1. محاسبه هزینه استهلاک                                                                                                             

2-2-4-2. محاسبه هزینه­های مربوط به تعمیر و نگهداری                                                                   

2-2-5. هزينه هاي توليد ساليانه                                                                                                                 

2-2-6.  قيمت تمام شده هرتن كنسانتره فلورين                                                                                      

2-2-7. محاسبه میزان سود خالص و زمان بازگشت سرمایه                                                                  

2-2-7-1. محاسبه میزان سود خالص                                                                                                       

2-2-7-2. محاسبه میزان سود خالص با احتساب محصولات فرعي                                                    

2-2-7-3. محاسبه مدت زمان بازگشت سرمایه فلورین                                                                        

2-2-7-4. محاسبه مدت زمان بازگشت سرمایه با احتساب محصولات فرعي                                                                                 

جدول1-1: مشخصات گریدهای مختلف فلورین                                                                                                

جدول1-2. قیمت جهانی بر حسب دلار بر تن                                                                                                    

جدول1-3. کشورهای عمده تولید کننده فلورین                                                                                             

جدول1-4. کشورهای­عمده مصرف کننده فلورین                                                                                            

جدول1-5.آمار تولید ایران و جهان                                                                                                                 

جدول1-6. برخی از مصارف فلورین در ایران                                                                                                 

جدول1-7. برخی ازمعادن فلورین                                                                                                                   

جدول2-1: میزان سرمایه سالیانه لازم برای تأمین مواد اولیه کارخانه                                                          

جدول2-2: پرسنل مورد نیاز برای اشتغال در طرح و سرمایه لازم برای حقوق و مزایای پرسنل                  

جدول 2-3: هزينه انواع انرژی مصرفي ساليانه                                                                                              

جدول2-4: ماشين آلات و تجهيزات مورد نیازخط توليد                                                                                

جدول2-5: سرمایه لازم برای خرید وسایل حمل و نقل و بارگيري داخل و خارج کارخانه                         

جدول 2-6:  هزينه هاي قبل از بهره برداري                                                                                                    

جدول 2-7:  میزان سرمایه گذاری ثابت                                                                                                           

جدول 2-8:  میزان سرمایه در گردش                                                                                                               

جدول 2-9:  محاسبه هزینه استهلاک                                                                                                                  

جدول 2-10:  محاسبه هزینه­های تعمیر و نگهداری                                                                                          

جدول 2-11:  هزينه هاي توليد ساليانه                                                                                            

مقدمه

اين نوشتار عبارتست از طرح مطالعات پيش امكان­سنجي(PFS) احداث واحد فرآوري بوسيله فلوتاسيون مواد معدني گوناگون نظير فلورين، آنتيموان، مس و غيره،كه در آن محاسبات فني و اقتصادي طرح نظير تجهيزات مورد نياز براي راه اندازي خط مزبور، ميزان مصرف انرژي، ظريفت ايجاد اشتغال توسط اين طرح و نيز محاسبات مربوط به ميزان سوددهي و زمان بازگشت سرمايه به دقت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. اين واحد قادر خواهد بود تمام مواد معدني كه قابليت فرآوري با فلوتاسيون را دارند را با اندک تغییری تحت پوشش قرار دهد به گونه­اي كه در هر زمان مي­توان خوراك ورودي به كارخانه وبرخی از متغیر ها را تغيير داده و متناسب نوع ماده معدنی  و نياز بازار و صنايع كشور، محصول مناسب را توليد نمود. براي مثال چنانچه در يك زمان نياز صنايع كشور به مس رو به افزايش نمايد، با تغييردر كاربري اين خط و تغيير خوراك ورودي واندک تغییرات در فرایند و تجهیزات آن مي­توان اين نياز را برطرف نمود. در طرح پيش رو محاسبات اقتصادي با تكيه بر ماده معدني فلورين انجام پذيرفته است. بديهي­ است چنانچه كاربري اين خط بر اساس مواد معدني ديگر قرار گيرد، اين محاسبات قابل تغيير مي­باشد ولي نكته حائز اهميت عدم تغيير در ساختار كلي طرح با تغيير در كاربري آن مي­باشد.

اين طرح از دو بخش تشكيل شده است. در بخش اول كلياتي از ماده معدني مورد استفاده در خط كه در اين نوشتار فلئورين مي­باشد ذكر گرديده است. در اين بخش خواننده تا حدودي با ماده معدني مذكور و كاربردهاي آن در صنايع مختلف آشنا مي­گردد. در بخش دوم محاسبات فني و اقتصادي طرح بيان شده است كه در انتهاي آن ميزان سوددهي و زمان بازگشت سرمايه اوليه طرح محاسبه گرديده است.