طراحی کارخانه زغالشویی 30تن درساعت آرون کربن فرآور

طراحی کارخانه زغالشویی 30تن درساعت آرون کربن فرآور

نوع قرارداد:طراحی ومهندسی

کارفرما:شرکت آرون کربن فرآور

شامل:.طراحی فلوشیت .طرحPFDکارخانه.طراحی تجهیزات .MASS BALANCE-WATER BALANCE توسط شرکت دانش فرآوران پژوه اراگستر

طراحی ومهندسی کارخانه30تن در ساعت توسط شرکت مهندسی دانش فرآوران