طراحی مهندسی واجرای پروژه های فرآوری مواد معدنی

طراحی مهندسی واجرای پروژه های فرآوری مواد معدنی

 

-طراحی مهندسی و اجرای پروژه های فراوری مواد معدنی

-تامین تجهیزات از کمپانی های خارجی

-نماینده انحصاری مینرال تکنولوژی استرالیا

-نماینده نحصاری تفسا  Tefsa  اسپانیا

-نماینده انحصاری Oural Omega  روسیه

-نماینده انحصاری الکترو مگنت هند